Berzelius, Jöns Jacob (1779 - 1848) [sv]

Berzelius, Jöns Jacob (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kemist. Professor, Friherre. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/06/2018 08:31:31
06/08/2022 05:13:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca0c2fd1-4498-42d0-9908-36ae221bcf08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berzelius, Jöns Jacob
Swedish

First name
Jöns Jacob
Swedish

Last name
Berzelius
Swedish

Description
Kemist. Professor, Friherre.
Swedish

Wikipedia

Birth
1779

-Time
1779
Death
1848

-Time
1848
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Kemist. Professor, Friherre. B. är näst Linné, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare och är en av de främsta kemister, som någonsin levat. B. översatte hela kemin till atomteorins språk och dominerade i decenier sin vetenskap i högre grad än vad någon enskild kemist senare har gjort. /US Skänkt 2 föremål från Nya Zeland och Madagaskar, inv. 1839.3. Skänkt 1 föremål från Polynesien, Smitts fört. 45.

Swedish

Carlotta-SMVK
1174414

-Id
1174414
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460962
-Id
021037460962
-System
DigitaltMuseum