Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:52
27/05/2023 04:20:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca0523a7-bd89-4cc7-a00a-fea2bf0be0e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anker, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Middle name
August
Swedish

Last name
Anker
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1871

-Time
1871
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Johan Anker var en norsk seglare och båtkonstruktör. Han vann guld i segling i OS 1912 och 1928. Han har ritat flera internationella r-jakter och är kanske mest känd för entypsbåten Draken.

Swedish

DigitaltMuseum
021035593910
-Id
021035593910
-System
DigitaltMuseum