Leveringskvalitet [no]

Leveringskvalitet (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c9e3470c-d645-46a3-8187-8f2da6b8f313 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Leveringskvalitet
Norwegian bokmål

Definition
kvalitet på levering av elektrisitet i henhold til gitte kriterier
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål