Public procurement Place holder

Offentlig innkjøp (norwegian bokmål), Offentleg innkjøp (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:58
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/offentlig-innkjop
Label
Public procurement
English

Offentlig innkjøp
Norwegian bokmål

Offentleg innkjøp
Norwegian nynorsk

Not used label
Offentleg anskaffelse
Norwegian nynorsk

Offentlig anskaffelse
Norwegian bokmål

Offentleg anskaffing
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Innkjøp av varer, tenester der statlege, kommunale og fylkeskommunale styresmakter og offentlegrettslege organ er oppdragsgjevar.
Norwegian nynorsk