8523 ELVEGAARD (Poståpneri) [no]

Other languages: 8523 ELVEGAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c9b649d8-e1a4-4862-8961-5b25b47643e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8523 ELVEGAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
ELVEGAARD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
24/01/1891
--Place
Termination
30/06/1997

-Time
30/06/1997
Code
8523
Type
Norwegian bokmål

History

ELVEGAARD poståpneri, i Skjomen, Ankenes herred, Salten fogderi, under Bodø postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 20.12.1890 og 24.1.1891, med virksomhet fra 1.7.1891 og med 14-daglig båtforbindelse til Fagernes poståpneri (Ankenes). Sirk. 16, 25.6.1891.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet ELVEGAARDEN.

Fra 1.1.1902 ble poståpneriet lagt under Narvik postktr. Sirk. 43, 19.12.1901.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELVEGÅRDEN.

Antakelig endret til ELVEGÅRD i 1936.

Fra 1.7.1955 ble navnet endret til ELVEGARD. (Protokoll).

Postkontoret 8523 ELVEGARD ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 14, 12.6.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(8523)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Statius Mosling 1.7.1891 (f.1853).
Tlf.hjelpebetj. Anna Steinhaug (Mosling) kst. 1.9.1929 (f.1901).
Viktor Mosling 1.3.1968 (f.1939).

De første kjente poståpnerlønninger:

1898 1907 1909 1917
Kr 120 300 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 24/01/1891 30/06/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
24/01/1891 30/06/1997
--Earliest time
24/01/1891
--Latest time
30/06/1997
DigitaltMuseum
021166443467

-Id
021166443467
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål