Home help Place holder

Hjemmehjelp (norwegian bokmål), Heimehjelp (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:55
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/hjemmehjelp
Label
Home help
English

Hjemmehjelp
Norwegian bokmål

Heimehjelp
Norwegian nynorsk

Not used label
Praktisk bistand i hjemmet
Norwegian bokmål

Praktisk bistand i heimen
Norwegian nynorsk

Reingjeringshjelp
Norwegian nynorsk

Rengjøringshjelp
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Care services
English

Note
Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål.
Norwegian bokmål

Tilbod om praktisk hjelp i heimen for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker treng hjelp til daglege gjeremål.
Norwegian nynorsk