Nordqvist, Johan (1855 - 1912) [sv]

Nordqvist, Johan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
12/06/2021 00:48:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c98f7d3b-8f40-4e97-bb16-9a4f1494c6bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordqvist, Johan
Swedish

First name
Johan
Swedish

Last name
Nordqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1855 , , Särbrå [sv]

-Time
1855
-Place reference
, , Särbrå [sv]
--Place (text)
Särbrå
Swedish
Death
1912

-Time
1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TES, Tekniska Elementarskolan i Örebro.

Verksamhet: Egen verksamhet i Umeå till 1886, sedan kontrollant vid Överintendentsämbetet.

Lärarverksamhet: Ritlärare vid Umeå fabriks- och hantverksförenings Tekniska Söndags- och Aftonskola.

Verk ett urval:
Slöjdaren 2, Umeå.
Ombyggnad Umeå teater.
Folkskollärarinneseminarium, Storg 39, Umeå 1884 (numera Hovrätten för Övre Norrland).
Gamla folkskolan, Nyg 32-Vasag 16, Umeå 1892 (tillsammans med F O Lindström).
Mimerskolan, Skolg 72, Umeå 1898-1900.
Trefaldighetskyrkan, Majorsg 5-7, Stockholm 1893-1895 (inredning, fasad J Laurentz).
Metodistkyrkor.

Swedish

Reference
Studier i Umeå stads byggnadshistoria - från 1621 till omkring 1895. Akademisk avhandling, Umeå Universitet. Umeå studies in the humanities 3. Umeå, 1975. Sid 93.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Kulturhistorisk beskrivning av Umeå centrala del. Inventering och bevarandeförslag. På uppdrag av byggnadsnämnden i Umeå utfört av landsantikvarien i Västerbottens län 1973 - 1974. Umeå, 1974.
Swedish

Primus
644

-Id
644
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077030

-Id
011034077030
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish