Animisme (774) [no]

Animisme (norwegian bokmål), Animism (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...oppfatningen av begrepet sjel; antall sjeler; sjelens plass i kroppen; kjennetegn (f.eks. form, synlighet, mulighet for å skilles fra kroppen); sjelens forhold til kroppen, til navnet, til åndedrettet, til drømmer, til skygger og speilbilder og til liv og død; forestillinger om hvordan sjelen midlertidig forlater kroppen; forestillinger om sjel hos dyr og livløse ting; etc. MERK: Animisme = primitiv tro på naturbesjeling. Se også: Personlighet 15. Navn 551. Oppfatningen av begrepet samvitt... ...oppfatningen av begrepet sjel; antall sjeler; sjelens plass i kroppen; kjennetegn (f.eks. form, synlighet, mulighet for å skilles fra kroppen); sjelens forhold til kroppen, til navnet, til åndedrettet, til drømmer, til skygger og speilbilder og til liv og død; forestillinger om hvordan sjelen midlertidig forlater kroppen; forestillinger om sjel hos dyr og livløse ting; etc. MERK: Animisme = primitiv tro på naturbesjeling. Se også: Personlighet 15. Navn 551. Oppfatningen av begrepet samvittighet 577. Teorier om sykdom og død 753. Teorier om sykdom og død 761. Oppfatningen av sjelens stofflighet og levende fetisjer 778. Åndebesettelse og drømmetolkning 787. Tolkninger av skygger og speilbilder 822. Folkelig zoologi 825. Forestillinger om åndedrett 827. Forestillinger om unormale mentale tilstander 828. [no]
Last changed
28/04/2015 16:28:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c945fb2a-aad5-4910-a4bc-2b6168756ddd | RDF/XML | JSON-LD
Label
Animisme
Norwegian bokmål

Animism
Swedish

Description
...oppfatningen av begrepet sjel; antall sjeler; sjelens plass i kroppen; kjennetegn (f.eks. form, synlighet, mulighet for å skilles fra kroppen); sjelens forhold til kroppen, til navnet, til åndedrettet, til drømmer, til skygger og speilbilder og til liv og død; forestillinger om hvordan sjelen midlertidig forlater kroppen; forestillinger om sjel hos dyr og livløse ting; etc. MERK: Animisme = primitiv tro på naturbesjeling. Se også: Personlighet 15. Navn 551. Oppfatningen av begrepet samvittighet 577. Teorier om sykdom og død 753. Teorier om sykdom og død 761. Oppfatningen av sjelens stofflighet og levende fetisjer 778. Åndebesettelse og drømmetolkning 787. Tolkninger av skygger og speilbilder 822. Folkelig zoologi 825. Forestillinger om åndedrett 827. Forestillinger om unormale mentale tilstander 828.
Norwegian bokmål

Primitiv tro på naturbesjälning. Själsföreställningar; Antal själar; Placering i kroppen; Kännetecken (ex. form, synlighet, förmåga att lämna kroppen); Själens förhållande till kroppen, till namnet, till andedräkten, till drömmar, till skuggor och spegelbilder och till liv och död; Föreställningar om hur själen tillfälligt lämnar kroppen; Föreställningar om en själ hos djur och döda föremål;
Swedish

Code
774
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian