Dwelling number Place holder

Bruksenhetsnummer (norwegian bokmål), Brukseiningsnummer (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:56
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bruksenhetsnummer
Label
Dwelling number
English

Bruksenhetsnummer
Norwegian bokmål

Brukseiningsnummer
Norwegian nynorsk

Not used label
Adresse
Norwegian nynorsk

Adresse
Norwegian bokmål

Bolignummer
Norwegian bokmål

Boligregister
Norwegian bokmål

Bustadnummer
Norwegian nynorsk

Bustadregister
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Property
English

Note
Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenhet (f.eks. leilighet) innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel. Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.
Norwegian bokmål

**
Norwegian nynorsk