Abrahamson, Haldor Kristian August (1842 - 1926) [no]

Abrahamson, Haldor Kristian August (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:43
06/08/2022 01:21:04
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c8d01169-3c3b-48b3-ab4c-f7bdd63d5fec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abrahamson, Haldor Kristian August
Norwegian bokmål

First name
Haldor Kristian August
Norwegian bokmål

Last name
Abrahamson
Norwegian bokmål

Alternative name
Abrahamsen, August
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1842

-Time
1842
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Kristiansand 10.08.1842, d. s. st., 26.07.1926. Sønn av skomakermester Gunder Tobias Abrahamsen og Aasille Hansdatter (begge f. 1817). G. m. Anna Christiense Knudsen (31.3.1837-), datter av Knud K. og Olene Olsdatter. Amatørfotograf. Eksamen fra Holt Seminar, lærer i Kristiansand 1863-1914, dessuten redaktør av "Fædrelandsvennen" 1876-86, redigerte også "Søndenfjeldske Avis". Var en mangfoldig og begavet mann som ble en legendarisk skikkelse både i Kristiansand og traktene rundt omkring, ikke minst p. g. a. sin virksomhet innenfor Kristiansand og Opplands turistforening. Her var han gjennom 27 år, 1888-1915, styremedlem, sekretær og formann. Allerede i 1860-årene begynte han å ferdes i Setesdalen. I 1901 utga han "Haandbog over Sætersdalen, Mandalsdalen og Tofdal". Han var en dyktig fotograf, og begynte sikkert meget tidlig å fotografere på sine reiser. Han hadde gjerne sine to døtre med seg til hjelp med alt det tunge utstyret. Ca. 275 av hans negativer fra Kristiansand og omegn oppbevares idag hos fotograf Arnstein Hasaas i Kristiansand, de ble i 1963 funnet på loftet hos enken etter Abrahamsens sønnesønn, arkitekt Ragnar Dag. Setesdalsmuseet og Vest-Agdermuseet forvalter i dag (2011) ca, 980 plater/kopier etter Abrahamsen.

Virkested:
1900 ca-1913 ca: Kristiansand.
1900 ca-1913 ca: Mandalsdalen.
1900 ca-1913 ca: Setesdal.
1900 ca-1913 ca: Tovdal.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fædrelandsvennen 11.01.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
16

-Id
16
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004793

-Id
021036004793
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål