Study leave Place holder

Utdanningspermisjon (norwegian bokmål), Utdanningspermisjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:30
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/utdanningspermisjon
Label
Study leave
English

Utdanningspermisjon
Norwegian bokmål

Utdanningspermisjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Studiepermisjon
Norwegian bokmål

Studiepermisjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Rett til heltids- eller deltidspermisjon til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Kan kreves for inntil tre år og er en del av kompetansereformen.
Norwegian bokmål

Rett til heiltids- eller deltidspermisjon til arbeidstakarar som etter ei tid i arbeidslivet ønskjer seg meir utdanning. Kan krevjast for inntil tre år og er ein del av kompetansereformen.
Norwegian nynorsk