Description
Stjärnbåt [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/06/2016 14:54:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c88ef7dc-c6db-4943-b865-6bf540711a35 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ANDEN
Swedish

Other name
ONBOLA [sv] -

-Name
ONBOLA
Swedish
Description
Stjärnbåt
Swedish

Technical description
Material & mått: Furu och ek
Rigg: 15 kvadratmeter Bermuda
Swedish

Identification
-Identifier
English

Swedish

-Number
499
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

Design/model/class
Swedish

History

Stjärnbåten var när den konstruerades en ungdomsbåt som var relativt enkel och billig. Stjärnbåten Anden byggdes på Moranäs varv, Saltsjöbaden 1960 och hette tidigare Onbola. 2016 finns båten i Frykensjöarna.

Anden K-märktes av Statens maritima museer i maj 2016.

Swedish

Measurement
Längd över allt [sv]: 5,5 meter (m)

-Value
5,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 1,6 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
1,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Constructor
-Constructed by
Swedish
Launched
1960 Saltsjöbaden (Ort/bebyggd plats) [sv], , Moranäsvarvet (Varv) [sv]

-Time
1960
-Place reference
Saltsjöbaden (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Shipyard
Heritage designation
26/05/2016 K-märkt av Statens Maritima Museer 2016

-Timespan
26/05/2016

--Earliest time
26/05/2016
-Designation
K-märkt av Statens Maritima Museer 2016
Swedish
DigitaltMuseum
021176498271
-Id
021176498271
-System
DigitaltMuseum