Hesselman, Jonas (1877 - 1957) [sv]

Hesselman, Jonas (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Dieselmotorer var en banbrytande uppfinning som har haft stor betydelse för transportindustrin. Jonas Hesselman förbättrade dieselmotorernas konstruktion. Senare konstruerade han även den så kallade Hesselmanmotorn. För sina insatser belönades han med guldmedalj från Ingenjörvetenskapsakademien. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2019 13:15:17
28/11/2020 15:34:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c83f6377-a236-4e3f-beac-ccb73c016f11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hesselman, Jonas
Swedish

First name
Jonas
Swedish

Last name
Hesselman
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Dieselmotorer var en banbrytande uppfinning som har haft stor betydelse för transportindustrin. Jonas Hesselman förbättrade dieselmotorernas konstruktion. Senare konstruerade han även den så kallade Hesselmanmotorn. För sina insatser belönades han med guldmedalj från Ingenjörvetenskapsakademien.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/04/1877

-Time
09/04/1877
Death
20/12/1957

-Time
20/12/1957
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Det var tysken Rudolf Diesel som uppfann dieselmotorn 1892. Idag räknas den som en av de viktigaste uppfinningarna inom transportområdet. Till skillnad från bensinmotorn saknar dieselmotorn tändstift. Istället komprimerar man luft till högt tryck och hög temperatur medan bränslet sprutas in i motorcylindern under ännu högre tryck och självantänder.

Ingenjören Jonas Hesselman (1877-1957) arbetade på AB Diesels motorer (dagens Atlas Copco) mellan 1899 och 1916, bland annat som chefskonstruktör. Företaget tillverkade dieselmotorer på licens från Tyskland.

Utvecklingen av dieselmotorer hade gått för fort och de första motorerna som kom ut på marknaden fick dåligt rykte. Jonas Hesselman förbättrade och utvecklade konstruktionen av dieselmotorer under sin tid på AB Diesels motorer. En av sina mest berömda uppfinningar konstruerade han 1906. Det handlade om ett reversibelt system som gjorde det möjligt att slå om motorn fram till bak och byta riktning. Konstruktionen var den första i världen i sitt slag och innebar att man även kunde använda dieselmotorer på fartyg. Hans andra innovationer minskade bränsleförbrukningen och AB Diesels motorer blev så småningom ett ledande företag inom motorutveckling.

1925 utvecklade Jonas Hesselman den så kallade Hesselmanmotorn, som var en hybrid mellan bensin- och dieselmotorn. Den användes i bussar och tunga lastbilar under 1920- och 1930-talet. Hesselmanmotorn hade tändstift och kunde startas med bensin, för att sedan drivas med fotogen eller dieselolja. Motorn var billig i drift eftersom tyngre oljor var betydligt billigare än bensin. Dessutom vägde Hesselmanmotorn mindre än dåtidens dieselmotorer.

Jonas Hesselman fick Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj ”för tekniskt vetenskapligt arbete för förbränningsmotorernas, särskilt dieselmotorernas, fulländande”. 1934 blev han ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
DigitaltMuseum
021036794387
-Id
021036794387
-System
DigitaltMuseum