Ablation

Other languages: Ablasjon (norwegian bokmål)

Glossary of Hydrology (Norges vassdrags- og energidirektorat [no])

Description
Skyldes smelting, fordunsting og sublimasjon. Brukes også om mengden av snø eller is som blir borte på denne måten. Ablasjon er det motsatte av akkumulasjon. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
12/04/2024 13:05:19
12/04/2024 13:05:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c8338363-0560-4e61-9621-7fd78f19aade | RDF/XML | JSON-LD
Label
Ablation
English

Ablasjon
Norwegian bokmål

Alternative label
Avsmelting
Norwegian bokmål

Disambiguation
glasiologi
Norwegian bokmål

Description
Skyldes smelting, fordunsting og sublimasjon. Brukes også om mengden av snø eller is som blir borte på denne måten. Ablasjon er det motsatte av akkumulasjon.
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Definition
alle prosesser som fjerner snø eller is fra en bre eller et snøfelt
MERKNAD: Den viktigste prosessen er smelting av snø, firn og is, men også fordamping spiller en rolle. For breer som ender i vann, vil massetap på grunn av kalving utgjøre en del av ablasjonen.
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

Broader concept
English
          Hydrological process - Process
English

Narrower concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Related concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål

Universitetsforlaget, ISBN: 82-00-25935-8 : Ordbok for vann og avløp
Norwegian bokmål