Bratli, Karen (1859 - 1940) [no]

Other languages: Bratli, Karen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 15:26:58
02/03/2024 00:59:21
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c7e97261-b538-4c35-bc6b-b41db1e67da5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bratli, Karen
Norwegian bokmål

First name
Karen
Norwegian bokmål

Last name
Bratli
Norwegian bokmål

Alternative name
Bratlie, Karen
Norwegian bokmål

Hansen, Karen Inga
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1859

-Time
1859
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 1859 i Christiania, død 1940 i Moss. Datter av tollbetjent Ingvald Johan Hansen (1815-1888) og Birgitte Jahnsen. Navnet Bratli tok de etter gården farfaren kom fra. Karen Bratli arbeidet i ti år hos fotograf Nyblin i Christiania, før hun flyttet til Moss. Hun åpnet 15.5.1891 fotografisk atelier på Torvet i Moss. Dette ble 1.4.1909 overtatt av fotograf Th. Bachmann. Han drev firmaet med betegnelsene "Bratlis Efterf. Th.Bachmann" og "Th. Bachmanns Fotografiske Atelier". Karen Bratli kjøpte i 1893 platearkivet etter fotograf Charlotte Abel som også drev i Moss. Fotograf Bratli bodde i Moss sammen med sin søster Alberta (1862-1906). Alberta oppgir i 1900 også fotograf som yrke. Det finnes fotografier merket K. Bratli, Skien noe som skulle tilsi at hun også var virksom der. Ca. 1909 gifter Karen Bratli seg med støperimester Anton Johannesen fra Moss og de blir fortsatt boende i byen.

Virkested:
1891-1909: Moss; Torvet

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Christensen, Liv Birgit: Fotografen Karen Bratli i Moss (Strandsitteren 8(2012) : nr.1, s. 12-15)
Norwegian bokmål

Moss Avis annonse 15. 05.1891
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3690

-Id
3690
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005235

-Id
021036005235
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
1A09401C-13F1-44ED-BDF6-D454D92B2487

-Id
1A09401C-13F1-44ED-BDF6-D454D92B2487
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål