9360 BARDO (Poståpneri) [no]

Other languages: 9360 BARDO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c7b7c359-303b-41e6-860c-c8e24925383a | RDF/XML | JSON-LD
Name
9360 BARDO
Norwegian bokmål

Alternative name
BARDO
Norwegian bokmål

Establishment
19/11/1870 Bardu (Kommune) [no], , ,

-Time
19/11/1870
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9360
Type
Norwegian bokmål

History

BARDO poståpneri, på gården Kirkemoen, i Bardo annex til Maalselven prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res 19.11.1870, med virksomhet fra 1.1.1871 og med 14-daglig bipost mellom Bardo og Maalselven poståpnerier. Sirk. 28, 13.12.1870.

I en eldre protokoll nevnes at poståpneriet i 1888 flyttet til Hundtorp.

Fra 1.7.1890 ble det opprettet en ukentlig bipost mellom Søveien (nå: Sjøvegan) og Bardo. Sirk. 20, 25.6.1890.

I 1895 ble poståpneriet flyttet fra Hundtorp til Sætermo, og fra ca 1896 lå poståpneriet i Skoglund-gaarden, senere Odhin(?-)gaarden.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Fra 1908 ble navnet endret til BARDU. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Flyttet 1957 til K. Nystrands hus. I 1974 til Bardu kommunehus og i 1987 til forretningsgården "Fortun".

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 9250 BARDU nytt postnr 9360. Fra samme tid fikk postboksadressatene under BARDU postnr 9365.

Datostempel av vanlig 2-rings type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1887.

(9250)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Ole Pedersen Kirkemo 1.7.1871.
Lappefogd With Hundorp 1.7.1888, fast 6.8.1888. With var ofte om sommeren på forretningsreiser, og stedet ble da styrt av hans hustru eller lærer Øyen.
Bøtker August Pettersen Skoglund 1.4.1896 (f. 1849). Han hadde tjenestefri fra oktober 1919 til 1.7.1920 med datteren Hedvig som vikar. Skoglund døde 1920.
Hedvig Skoglund (gift Elvrum) 1.4.1920. (f. 1896).
Synnøve Waleur midlertidig fra 11.6.1951.
Sverre Fredrik Karlsen 1.9.1951 (f. 1922).
Synnøve Waleur midlertidig fra 1.4.1952.
Kontorass. Ingolf Karlof Nystrand kst. 1.6.1954, fast 1.6.1955 (f. 1928).
Postmester (vikar) Steinar Jørgen Ure fra 1.10.1988 (f. 1949).
Postmester Einar Henriksen 1.10.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1871 1873 1875 1898 1904 1908 1917
Spd. 4 8 12
Kr 200 400 700 900

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/11/1870 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/11/1870 ?
--Earliest time
19/11/1870
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443840

-Id
021166443840
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål