Notice to neighbours Place holder

Nabovarsel (norwegian bokmål), Nabovarsel (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/nabovarsel
Label
Notice to neighbours
English

Nabovarsel
Norwegian bokmål

Nabovarsel
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Construction
English

Note
Den som skal bygge eller grave har plikt til å varsle naboer og gjenboere om tiltaket før det settes i gang. Naboer skal ha mulighet til å kvittere når de ikke har noen merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkeren for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.
Norwegian bokmål

Den som skal byggje eller grave har plikt til å varsle naboar og gjenbuere om tiltaket før dei tek i gong. Naboar skal ha høve til å kvittere når dei ikkje har nokre merknader, eller protestere. Kommunen kan frita søkjaren for varsling eller utvide varslingsplikta, avhengig av tiltaket.
Norwegian nynorsk