Enforcement authority Place holder

Other languages: Namsmyndighet (norwegian bokmål), Namsmakt (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:21:09
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/namsmyndighet
Label
Enforcement authority
English

Namsmyndighet
Norwegian bokmål

Namsmakt
Norwegian nynorsk

Not used label
Namsfogd
Norwegian bokmål

Namsfut
Norwegian nynorsk

Namsmann
Norwegian bokmål

Namsmann
Norwegian nynorsk

Tvangsauksjon
Norwegian bokmål

Tvangsfullbyrdelse
Norwegian bokmål

Tvangsauksjon
Norwegian nynorsk

Tvangsfullføring
Norwegian nynorsk

Tvangssal
Norwegian nynorsk

Tvangssalg
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
Tingrett og namsmann vedtar og foretar tvangsfullføringa. I en del større kommuner er det egen namsfut. I landet forøvrig er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.
Norwegian bokmål

Tingrett og namsmann vedtek og føretek tvangsfullføringa. I ein del større kommunar er det eigen namsfut. I landet elles er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.
Norwegian nynorsk