9419 SØRVIK I SENJEN (Poståpneri) [no]

9419 SØRVIK I SENJEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c78f0aa9-bd8f-4671-8266-f074153e38e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9419 SØRVIK I SENJEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SØRVIK I SENJEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1899

-Time
01/10/1899
Termination
29/09/1998

-Time
29/09/1998
Code
9419
Type
Norwegian bokmål

History

SØRVIK I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sørvik, i Trondenes herred, Trømsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1899. Sirk. 42, 27.9.1899.

Poststedet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SØRVIK I TRONDENES. Sirk.. 53, 21.9.1921.

Fra 1.4.1945 ble navnet endret til bare SØRVIK. Sirk. 8, 19.3.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9433 SØRVIK ble nedlagt fra 30.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SØRVIK nytt postnr 9419.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9433 / 9419)
Poståpnere/poststyrere:
Snekker Kristen D. Kvile 1.10.1899.
Lærer Johs. Madsen midlertidig fra 18.11.1899.
Snekker Kristen D. Kvile igjen ble tilsatt ca 1901.
Ds.eksp. Oluf Nielsen fra 23.5.1907.
Snekker Kristen D. Kvile tilbake senere i 1907 og var fortsatt poståpner. Sirk. 48, 11.9.1907.
Ds.eksp. Daniel Kvile kst. 1.4.1930 (f. 1908). Var syk de meste av 1943 (død 1.6.1944).
Erna Benjamine Bergljot Kvile (Ursin) midlertidig fra ca 1943, fast 15.11.1944 (f. 1909). Hun var videre landpostbud i rute nr B 7293 fra samme tid.
Posteksp. Eli Margaret Stokkenes (Jørgensen) 1.12.1976 (f. 1953).
Førstepostfullm. Arne Jarl Kåre Haug vikar fra 1.10.1982 (f. 1941).
Poststyrer (deltid) Greta Kristin Ursin midlertidig fra 1.9.1994.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1906 kr 150,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1913 kr 300,-, fra 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1899 29/09/1998

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1899 29/09/1998
--Earliest time
01/10/1899
--Latest time
29/09/1998
DigitaltMuseum
021166443872

-Id
021166443872
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål