Fredros (Bruk) [sv]

Fredros (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk mellan sjöarna Mången och Stortreen i Värmland. År 1858 fanns här tre härdar och produktion av tackjärn. Därtill fanns spik- och manufaktursmide. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/04/2019 15:37:53
04/04/2020 01:08:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c76dd0b9-f9e3-4b57-9306-f71c4a19a159 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fredros
Swedish

Description
Järnbruk mellan sjöarna Mången och Stortreen i Värmland. År 1858 fanns här tre härdar och produktion av tackjärn. Därtill fanns spik- och manufaktursmide.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1743

-Time
1743
Termination
1869

-Time
1869
Type
Swedish

History

Privilegium för järnbruk i Fredros utdelades 1743. Omkring 1780 fanns en stångjärnssmedja med två härdar och 500 skeppunds smide, en spiksmedja med två hamrar och en knippsmedja med en hammare. Ett nytt plåtverk öppnade 1790 och fick namnet Fredros nedre, verksamheten övergick 1830 till stångjärnssmide. Fredros lades ned 1869.

Swedish

Coordinates
59.9376, 12.6635, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.9376
-Longitude (Easting)
12.6635
Reference
Gunnarskjogs bergslag och järnbruk. ur Arvika Nyheter 1933-06-15
Swedish