Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Other languages: Konstnärslistan (swedish)

Person

Description

Källan för konstnärslistan är Nationalmuseums interna samlingsförvaltningsdatabas.
Den huvudsakliga källan för registrering är museets inventarieböcker. Det innebär att en del av den information som visas ännu inte är fullständigt granskad. Informationen kan därför innehålla felaktigheter. Det kan röra sig om oriktigheter i faktainnehållet såväl som språkliga fel. [sv]

Dataset
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
25/05/2024 05:11:45
17/05/2024 08:56:09
In operation
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personlig...

Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personliga integritet och att värna om att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte kan komma att kränka individen.

Nationalmuseum samlar in, bearbetar och lagrar information i datasetet för att kunna tillgängliggöra samlingarna och kunskapen kopplad till den. Personuppgifterna i ”Konstnärslistan” är helt inriktade på konstnärers yrkesverksamhet och informationen är av encyklopedisk karaktär och hänvisar oftast till källor där information om personuppgifter redan är offentliggjord. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Nationalmuseums uppdrag. På så sätt blir Konstnärslistan en gemensam auktoriserad resurs som andra kulturarvsinstitutioner kan länka sin kulturarvsinformation till. Behandlingarna som utförs är nödvändiga för att Nationalmuseum ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag eller för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas genom att maila till registrator@nationalmuseum.se. Frågor om eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du ställa till myndighetens dataskyddsombud dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]


URI
http://kulturnav.org/c6efd155-8433-4c58-adc9-72db80c6ce50
Download
Login/register to download the dataset content
201 to 220 of 8000 hits.
Name
Konstnärslistan
Swedish

Description
Källan för konstnärslistan är Nationalmuseums interna samlingsförvaltningsdatabas.
Den huvudsakliga källan för registrering är museets inventarieböcker. Det innebär att en del av den information som visas ännu inte är fullständigt granskad. Informationen kan därför innehålla felaktigheter. Det kan röra sig om oriktigheter i faktainnehållet såväl som språkliga fel.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Purpose
Syftet med ”Konstnärslistan” är att i linje med Nationalmuseums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för konst och konstvetenskap och dess värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Från och med den 25e maj 2018 gäller dataskyddsförordningen ([(EU) 2016/679](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1)) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med förordningen är att skydda privatpersoners personliga integritet och att värna om att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte kan komma att kränka individen.

Nationalmuseum samlar in, bearbetar och lagrar information i datasetet för att kunna tillgängliggöra samlingarna och kunskapen kopplad till den. Personuppgifterna i ”Konstnärslistan” är helt inriktade på konstnärers yrkesverksamhet och informationen är av encyklopedisk karaktär och hänvisar oftast till källor där information om personuppgifter redan är offentliggjord. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Nationalmuseums uppdrag. På så sätt blir Konstnärslistan en gemensam auktoriserad resurs som andra kulturarvsinstitutioner kan länka sin kulturarvsinformation till. Behandlingarna som utförs är nödvändiga för att Nationalmuseum ska kunna fullgöra sitt myndighetsuppdrag eller för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas genom att maila till registrator@nationalmuseum.se. Frågor om eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du ställa till myndighetens dataskyddsombud dataskyddsombud@nationalmuseum.se
Swedish

Dataset owner
Contact information
dataskyddsombud@nationalmuseum.se
Swedish

museumplus@nationalmuseum.se
Swedish

-Text
Policy för behandling av personuppgifter
Swedish