5122 LILLE-BERGEN (Poståpneri) [no]

5122 LILLE-BERGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6eb759c-a76f-41f1-962c-d9910786829b | RDF/XML | JSON-LD
Name
5122 LILLE-BERGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LILLE-BERGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/08/1859
--Place
Termination
30/04/1989

-Time
30/04/1989
Code
5122
Type
Norwegian bokmål

History

LILLE-BERGEN poståpneri, i Hammer prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet for dampfartstiden fra 1.8.1859. Sirk. 15, 23.7.1859.

Poståpneriet ble fra 1.1.1861 flyttet til gården Øvre Tvedt i Alverstraumen annex, og navnet ble samtidig endret til ALVERSUND. Sirk. 1, 24.1.1861.

Fra 1.6.1889 er notert at poståpneriets beliggenhet er på vestsida av Alverstrømmen.

Navnet ble fra 1.10.1919 endret til ALVERSTRAUMEN. Sirk. 54.,3.10.1919. Samtidig ble et nytt Alversund poståpneri opprettet i stedet for brevhuset Tveiten i Alversund.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5122 ALVERSTRAUMEN postkontor C ble lagt ned 1.5.1989. Ny postadresse: ALVERSTRAUMEN, 5102 ALVERSUND. Sirk. 14, 14.4.1989.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk Lille-Bergen ikke stempel. Alversund fikk datostempel først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5122)
Poståpnere/styrere:
Underoffiser Aase 1.8.1859.
Gårdbr. Ole Magnussen 1.1.1861.
Landh. Philip Oehlenbostel (?) 1.1.1862.
Elisa Simonsen i 1879.
Utskiftningsform. K. Geelmuyden i 1881.
Handelsm. Rasmus Johan Rasmussen 1.7.1884 (f. 1843).
Lensm. Hans Daae kst. 5.5.1887.
Handelsm. P. O. Dyrdal 1.6.1889.
Olav Dyrdal 1.10.1892 (f. 1866).
Gjertrud Dyrdal kst. 1.10.1919, fast 1.4.1921 (f. 1886).
Roald Terje Fanebust kst. 1.2.1951, fast 1.11.1951 (f. 1929).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1868 1872 1894 1901 1906 1912 1914 1917
Spd. 12 20 30
Kr 160 200 300 350 400 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/08/1859 30/04/1989

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/08/1859 30/04/1989
--Earliest time
01/08/1859
--Latest time
30/04/1989
DigitaltMuseum
021166441849

-Id
021166441849
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål