Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 12:06:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6c8439b-41d7-4452-9a5a-d5560f7629c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westall, Richard
Swedish

First name
Richard
Swedish

Last name
Westall
Swedish

Birth
1766?
Född 1765 eller 1766

-Time
1766?
-Dating comment
Född 1765 eller 1766
Swedish
Death
1836

-Time
1836
-Life role
Norwegian bokmål
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality
Occupation
konstnär

-Occupation specification
konstnär
Swedish
Activity
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nationalmuseum (SE), Museum+
17742

-Id
17742
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036379685

-Id
021036379685
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
473B71C6-127B-4B6F-96A2-CDEB7E07B669

-Id
473B71C6-127B-4B6F-96A2-CDEB7E07B669
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Aktuell post är flyttad hit från datasetet Konstnärslistan (Nationalmuseum) 2021-03-31 och uppdaterad med information från Nasjonalmuseet.
Swedish