Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:01:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c65b7ca7-698e-4521-95d1-b2b0ce34da7c | RDF/XML | JSON-LD
Label
offset printing
English

ofsettrükk
Estonian

Alternative label
offset (offset printing)
English

offset duplicating
English

offset-printed
English

printing, offset (process)
English

Scope note
Printing method in which the image is transferred from a roller, plate, block, or stone to an intermediary, such as a rubber blanket or roller, then onto the paper or other final surface. It is a method used for printing a large number of impressions. If the original image is created by lithographic technique specifically, use "offset lithography."
English

Trükimeetod, mille abil kujutis kantakse rullilt, plaadilt, plokilt või kiviplaadilt näiteks kummiriidele või rullile ning seejärel paberile või muule pinnale. Kui algne kujutis luuakse spetsiaalselt litograafilise tehnika abil, kasutage terminit "offsetlitograafia".
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              planographic printing processes
English

-Text
"ofsettrükk" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053279 February 27, 2019 9:02:09 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053279 27.02.2019 09:02:09
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053279 2019-02-27 09:02:09
Swedish