Recycling scheme Place holder

Returordninger (norwegian bokmål), Returordningar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:41
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/returordninger
Label
Recycling scheme
English

Returordninger
Norwegian bokmål

Returordningar
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Gjenvinningsstasjoner og andre ordninger for mottak eller innsamling av avfall.
Norwegian bokmål

Gjenvinningsstasjonar og andre ordningar for mottak eller innsamling av avfall.
Norwegian nynorsk