Wahrgren, Lars Niklas (1865 - 1910) [sv]

Wahrgren, Lars Niklas (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:46
24/10/2020 00:38:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6428447-35f6-4727-89c5-4d6ce09c41f2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wahrgren, Lars Niklas
Swedish

First name
Lars Niklas
Swedish

Last name
Wahrgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
03/08/1865
-Place reference
--Place
Death
-Time
19/06/1910
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Die Baugewerksschule i Holstminden, Braunschweig, Tyskland 1883-1885.

Verksamhet: 1885-1888 anställd hos stadsarkitekt Per Johan Appelberg, Härnösand och hade kontakt med byggmästare Jonsson, Sollefteå.
Egen arkitektverksamhet i Sollefteå från 1888.
Byggnadskontrollant.

Verk ett urval:
Alla byggnader i Sollefteå om inte annat anges. *J G Askbergs apoteks- och bostadshus, Storgatan 59, 1888-1889, senare ombyggt till stadsbibliotek av AOS, arkitekterna Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow.
P Fahléns bostadshus, Tornhuset, 1897, rivet 1958.
Målare Bernard Westbergs bostadshus och verkstad, Hantverkaregatan 3, 1898, rivet.
Melinska huset, Jonas Melins bostadshus, Storgatan 63, 1904, uppbrunnet 1986.
Jeanssons järnhandel, bostads- och affärshus, Storgatan 49, rivet 1964.
J Petterssons bostadshus, Nord-Sverigehuset, Järnvägsgatan 37, 1910.
Prästgård i Eds socken, 1900, riven.
Skolhus i Ön, Eds socken, 1905.
Posthus, Storgatan 39,1891
Hemslöjdshus, Storgatan 43, 1898.
Skärvsta småskola, Granvågsvägen, 1900-1902.
Fullständig verksförtecknig i Per G Strömbergs uppsats, se källor.

Swedish

Reference
Strömberg, Per G: Tornstadens skapare. Arkitekten Lars Niklas Wahrgrens liv och verk i Sollefteå. C-uppsats vid Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala universitet, HT 1997.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
Swedish

Primus
1425

-Id
1425
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077510
-Id
011034077510
-System
DigitaltMuseum