7316 SELBÆK (Poståpneri) [no]

7316 SELBÆK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c5fda2d5-32b4-43c3-ad6f-488fe6d5b6a4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7316 SELBÆK
Norwegian bokmål

Alternative name
SELBÆK
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
20/01/1887
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7316
Type
Norwegian bokmål

History

SELBÆK poståpneri, i Rissen herred, Fosens fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887 og med to ganger ukentlig postforbindelse med dampskipet "Helene" i ruten på Hevne (nå: Hemne). Sirk. 17, 6.7.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SELBÆKKEN.

Fra 1.10.1921 endret til SELBEKKEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7370 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble postnr endret til 7136. Sirk. 10, 10.3.1987.

Navnet ble fra 1.4.1987 endret til LENSVIK. Sirk. 10, 10.3.1987.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LENSVIK nytt postnr 7316. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 7316 LENSVIK tildelt postnr 7315.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7370 / 7136 / 7316)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. John Isaksen Selbæk 1.7.1887.
Gårdbr. Isak Johnsen Selbæk 30.12.1896 (f. 1874).
Klara Selbæk midlertidig fra 9.6.1943.
Jens Indergård 1.3.1944 (f. 1911).
Klara Selbæk (Selbekk Bonvik) midlertidig fra 14.5.1945, fast 1.7.1946 (f. 1905).
Landpostbud Roar Tangvik kst. 1.11.1972 (f. 1944).
Postkass. Jarle Singstad 1.5.1986 (f. 1951).
Postkass.D Nils Arne Sletvold 1.1.1991 (f. 1965).
Poststyrer Brit Anny Husdal 1.7.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 72,-, i 1895 kr 150,-, i 1903 kr 180,-, i 1913 kr 230,-, i 1914 kr 280,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/01/1887 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/01/1887 ?
--Earliest time
20/01/1887
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442975

-Id
021166442975
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål