5593 Nytt SKONEVIG (Poståpneri) [no]

Other languages: 5593 Nytt SKONEVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c5e9e4be-80c0-413c-bc6f-12e3f7da6dc8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5593 Nytt SKONEVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt SKONEVIG
Norwegian bokmål

Establishment
28/03/1855 Etne (Kommune) [no], , ,

-Time
28/03/1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5593
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt SKONEVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Skonevigsøen, i Skonevig prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.3.1855, med virksomhet fra 1.7.1855. Sirk. 5, 25.4.1855.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet SKAANEVIK.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKÅNEVIK.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 266 og fikk datostempel tilsendt den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5593)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Torgersen notert 1.7.1855.
Kr. Tungesvig notert i 1870.
Torger Knudsen 1.8.1876.
Gårdbr. Tollef Valdre 30.7.1898 (f. 1851).
Ingeborg Waldre (Waldre Tungesvik) kst. 1.6.1922, fast 1.4.1925 (f. 1902).
Poståpner Torleif Bjerkreim kst. 1.5.1970 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1860 20 Spd., i 1872 32 Spd., i 1875 60 Spd., i 1887 kr 340,-, i 1893 kr 450,-, i 1901 kr 500,-, i 1908 kr 700,-, i 1911 kr 800,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 28/03/1855 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
28/03/1855 ?
--Earliest time
28/03/1855
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442123

-Id
021166442123
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål