ØRSKOG I SØNDMØR [no]

Other languages: ØRSKOG I SØNDMØR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:53:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c5e2d463-b50a-4e33-8579-1f1c80d08146 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ØRSKOG I SØNDMØR
Norwegian bokmål

History

ØRSKOG I SØNDMØR var ifølge posthistorien ulønnet poststed i 1774 (poststasjon/postuttakersted).

Da visse poststeder ble opprettet ved Kgl.res. 13.5.1785, synes det som om ØRSKOG ble offentlig poståpneri da, men dette kan ikke bekreftes. En hovedpostrute ble lagt over Vestnes -- Ørskog, og Borgensund (Aalesund) ble tilknyttet ved en bipostrute.

I en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Fredrik VI overtok), er navnet skrevet ØRSCHOUG, som tydelig er poståpneri i ruten Molde -- Bergen.

I en fortegnelse fra 1812 er navnet skrevet ØRSCKOUG og i 1813 ØRSKOUG og ligger da i Ørskoug prestegjeld, Søndmør fogderi, under Borgensund (Aalesund) postkontor.

En tidligere bipostrute mellom Ørskog og Vatne ble inndratt 1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ØRSKOG.

Fra 1.1.1918 ble navnet endret til SJØHOLT. Sirk. 61, 21.12.1917.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, som midlertidig fra 1.1.1974 fikk status av postkontor B, Sirk. 51, 28.12.1973.

Fra 1.1.1979 ble status endret til postontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Postkontoret 6240 SJØHOLT endret navn 1.1.1998 til 6240 ØRSKOG. Jfr. Retting nr. 2 til Håndboken norske postkontor for 1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6240 ØRSKOG tildelt postnr 6249.

Poståpneriet nyttet først (ca 1855/56) 3-rings kassasjonsstempel nr 353 og fikk datostempel tilsendt den 23.5.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6240)
Poståpnere/styrere/postmestere/styrere:
De første som ordnet med posten er ukjente, men var antakelig embetsmenn og prester.
En timeseddel fra 1834/35 er attestert av Lauritz Wensell og av agent og snekker Lauritz Holte Wensell.
L. H. Wenzell er også notert i en eldre poståpnerprotokoll som tilsatt 1.1.1851 (f. 1821).
Landh. P. Th. Søholt kst. 23.10.1894, fast 29.12.1894.
Ragna Sollied 20.12.1906 (f. 1867). Hun hadde tjenestefri i 4 mndr fra 1.2.1917, med vikarer.
Overtatt av Telegrafverket fra 1.4.1932 v/Olga Westvig.
John Emblemsvaag midlertidig i 1935/36.
Telegrafstyrer Caspara Lied 1936/39. Kombinasjonen telegrafstyrer og poståpner ble opphevet i 1939.
Lidvard Larsen Tøsse tilsatt 15.3.1939 (f. 1904).
Poståpnerass. Egil Vestre 1.1.1972 (f. 1950).

Poståpnerlønn:
I steden for tidligere gebyrere ble årlig lønn fra 1858 satt til 50 Spd., fra 1869 til 80 Spd., fra 1874 til 100 Spd., fra 1878 kr 440,-, fra 1901 kr 500,-, fra 1907 kr 650,-, fra 1913 kr 700,- og fra 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166454246

-Id
021166454246
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål