Lindhagen, Albert (1823 - 1887) [sv]

Lindhagen, Albert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
14/09/2019 00:20:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c58144ed-8dc4-42cf-8d12-d0d37248e563 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindhagen, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Lindhagen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
25.07.1823
--Place
Death
-Time
21.10.1887
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Linköping 1841.
Fil kand 1847, fil doktor 1848 och hovrättsexamen 1849, samtliga i Uppsala.

Verksamhet: Tingstjänstgöring.
Vice häradshövding 1853.
Svea hovrätt, fiskal och adjunktion 1856, assessor 1860-1863.
Expeditionschef vid Civildepartementet 1864-1866.
Justitiestatsexpeditionen 1869-1874.
Justitieråd 1874-1886.

Andra uppdrag: Stockholms stadsfullmäktige 1863, från 1879 vice ordförande.
Riksdagens andra kammare 1869, och första kammaren från 1883.
Stockholms högskolas styrelse från 1878.

Verk ett urval:
Förslag till reglering av Stockholms stadsplan, 1866.
1868 års ordningsstadga.
1874 års byggnads-, brand- och hälsovårdsstadgor - Mönsterstäder.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svensk uppslagsbok.
Selling, Gösta: Esplanadsystemet och Albert Lindhagen. Stadsplanering i Stockholm åren 1857-1887. 1970.
Swedish

Alternative id
Primus: 1142

-Id
1142
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076804

-Id
011034076804
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish