Spolén, Ernst (1880 - 1974) [sv]

Other languages: Spolén, Ernst (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:08:07
20/04/2024 01:20:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c571e819-a158-4d06-bfb6-050de814c983 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Spolén, Ernst
Swedish

First name
Ernst
Swedish

Last name
Spolén
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
14/10/1880 Halmstad (Stad) [sv], , ,

-Time
14/10/1880
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
10/02/1974
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CTL 1896-1903, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1905, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Möbelarkitekt, konsthantverkare, skriftställare, målare.
Anställd hos Torben Grut, Ernst Stenhammar, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom.
Kontorschef för Stockholms stads stadshusbyggnadskontor, chef för möbelavdelningen 1916-1919.
Verksam i Stockholm från 1920.
Deltagit i ett flertalet utställningar, bl a i Budapest, Wien, New York och Rom.Resor: Tyskland, Italien, Danmark och Norge.

Medlemskap: STF 1916-1927, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Den heliga enheten, 1920.
Ditt hem, hur det bygges och inredes. Stockholm, 1923.
Min sportstuga, 1936.
Livet och vi, 1959.
Ivar Arosenius. En minnesbild, 1963.
Riddaren och slaven (stencil) uå.

Verk ett urval:
Drottning Victorias örlogshem, hotell Atlantic, Teaterg 3, Stockholm 1929.
Stockhaus hus, Teaterg 5, Stockholm 1930.
Inredning till Odd Fellow-ordens hus, Stockholm.
Möbelinredningar, bl a för Gyllene salen m fl rum i Stockholms stadshus.
Stjernemonumentet, Värmland.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 640.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 251.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 123.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Blomqvist, Viktor: Ernst Spolén – Möbler för Stockholms stadshus. Kandidat uppsats vid institutionen för Konst- och Musikvetenskap, Lunds universitet, VT 2001.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
433

-Id
433
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077308

-Id
011034077308
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish