Å-mini förskola och fritidshem (Utbildningsinstitution, Fritidshem) [sv] Place holder

Other languages: Å-mini förskola och fritidshem (swedish)

Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c553e666-1d35-403e-ad63-b5fbf2e91c82
Name
Å-mini förskola och fritidshem
Swedish

Type
Address
Bruksvägen 43 33191 VÄRNAMO

-Address
Bruksvägen 43
-Postal code
33191
-Postal place
VÄRNAMO
Place reference
-Place
Geodata
57.126422, 14.009051, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
57.126422
-Longitude (Easting)
14.009051
Skolenhetsregistret (SCB)
63367807
-Id
63367807
-System
Skolenhetsregistret (SCB)