2910 LUNDE I OURDAL [no]

2910 LUNDE I OURDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c55140d8-774a-4d48-97cf-996ad70fb0b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2910 LUNDE I OURDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
LUNDE I OURDAL
Norwegian bokmål

Code
2910
History

LUNDE I OURDAL poståpneri, på prestegården, er nevnt i posthistorien i 1759. Finnes ikke i Sirkulærer eller andre kilder før fortegnelsen 1808, da poståpneriet skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde, Frederik VII overtok). I portotabellen 1816 er navnet skrevet bare LUNDE. Fra 1833 til 1847 benevnt OURDAL, og fra 1848 benevnt AURDAL poståpneri, i Nordre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor.

I 1859 lå poståpneriet på gården Lundsmyren.

I fortegnelsen 1863 er navnet endret til AURDAL, NORDRE / NORDRE AURDAL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.7.1888 ble det i gangsatt en 3.dje ukentlig bipost mellom Nordre Aurdal og Øie poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.1.1901 ble poståpneriet igjen lagt under Kristianania postkontor, grunnet den nye postforbindelsen med jernbane Grefsen--Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.7.1905 endret til bare AURDAL. Sirk. 29, 21.6.1905.

Poståpneriet ble den 1.10.1906 flyttet til jernbanestasjonen, men fra 1.5.1907 flyttet til poståpner Frydenlunds bopel.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1911 status av postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Fra 1.1.1933 igjen omgjort til poståpneri under Oslo postkontor. Sirk. 34, 16.12.1932.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 17 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2910)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Kleven, som var mulig poståpner.
Nils Eriksen Frydenlund 1.1.1855. (På skyss-stasjonen Frydenlund i Skrautvål).
Gårdbr. og stasj.holder Erik Knudsen Frydenlund 1.4.1885 (f. 1862). Knut Hamsund (Hamsun) -- den kjente forfatteren -- var hjelpevikar.
Stasj.holder Soge Fosheim 20.2.1890 (i Fagernes).
Poståpner Erik Knudsen Frydenlund kom tilbake noe senere og ble beskikket postmester 1.7.1911.
Ved overgang til poståpneri ble postbud Andreas P. Torshaug tilsatt 1.1.1933 (f. 1893).
Poståpner Ivar Håvelsrud midlertidig fra 17.7.1951 (f. 1921).
Res.poståpner Per Nordby midlertidig fra. 1.8.1951 (f. 1925).
Res.poståpner Lind Nilsen under ledighet fra 15.12.1951.
Poståpner Harald Wergeland 1.5.1953 (f. 1913).
Olav Konrad Moen 1.6.1962 (f. 1902).
Ingrid Reidun Stende 1.6.1968 (f. 1941).

Årlig poståpnerlønn i stedet for tidligere gebyrer:

1958 1869 1877 1896 1901 1904 1908
Spd. 50 92
Kr 400 720 800 1000 1200

  • midlt. tillegg i årene 1903/04/06 og 1907.
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440956

-Id
021166440956
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål