2861 LANDAASBYGDEN (Poståpneri) [no]

2861 LANDAASBYGDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4e4bf68-e7a5-40b0-ba6a-43e4235d31dc | RDF/XML | JSON-LD
Name
2861 LANDAASBYGDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LANDAASBYGDEN
Norwegian bokmål

Establishment
17/06/1888 Nordre Land (Kommune) [no], ,

-Time
17/06/1888
-Place reference
Nordre Land (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2861
Type
Norwegian bokmål

History

LANDAASBYGDEN poståpneri, i Søndre Land herred, Hadeland og Land fogderi, under Hønefoss posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 17.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888, og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Odnæs poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriet ble grunnet den nye jernbanepostforbindelsen Grefsen--Røikenviken lagt under Kristiania postkontor fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LANDÅSBYGDEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LANDÅSBYGDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LANDÅSBYGDA nytt postnr 2861.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2814 / 2861)
Poståpnere/styrere:
Sersjant Peder T. Ambjør 1.7.1888. Under tj.fri i tiden 17.5. -- 24.7.1894 styrt av gårdbr. Ole C. Kjerringsveen.
Gårdbr. Thor Ambjør 10.9.1913 (f. 1888).
Landh. Olaf Ambjør kst. 1.10.1928.
Bernt Nyseth midlt. 1.3.1941, fast 1.10.1941 (f. 1903).
Ester Lysen 1.12.1942 (f. 1900).
Asrunn Nyseth kst. 1.1.1968 (f. 1940).

Årlig poståpnerlønn for 1888 var kr 40,- fra 1898 kr 80,-, fra 1913 kr 100,- og fra 1915 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/06/1888 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/06/1888 ?
--Earliest time
17/06/1888
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440931

-Id
021166440931
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål