Karsten, Rafael (1879 - 1956) [sv]

Karsten, Rafael (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Rafael Karsten, född 1879 i Kvevlax, död 1956, var en finländsk etnograf och religionssociolog. Han var bror till Tor Karsten. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:56
13/08/2022 04:40:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4db1c36-eaea-47de-b33b-e82e2f591812 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Karsten, Rafael
Swedish

First name
Rafael
Swedish

Last name
Karsten
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Rafael Karsten, född 1879 i Kvevlax, död 1956, var en finländsk etnograf och religionssociolog. Han var bror till Tor Karsten.
Swedish

Wikipedia

Birth
1879

-Time
1879
Death
1956

-Time
1956
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Rafael Karsten, född 1879 i Kvevlax, död 1956, var en finländsk etnograf och religionssociolog. Han var bror till Tor Karsten. Karsten blev docent i jämförande religionsvetenskap i Helsingfors 1907 och var professor i praktisk filosofi 1922-48. Han är mest känd för sina tidiga fältbesök bland sydamerikanska indianer, i Gran Chaco 1912 och i Ecuador 1916-18. Besöken resulterade i en rad artiklar, småskrifter och böcker. Bland de senare märks The Civilization of the South American Indians (1926), Indian Tribes of the Argentine and Bolivian Gran Chaco (1932) och The Headhunters of Western Amazonas (1935). Rafael Karsten kan ha stått förebild till Ridgewell som förekommer i Tintins äventyr i Sydamerika (se Det sönderslagna örat och Tintin hos gerillan). (wikipedia 2013-10-09, bild från Kuva Museovirasto)

Swedish

Residence
, , Finland [sv]

-Place reference
, , Finland [sv]
--Place (text)
Finland
Swedish
Dotter [sv]
Sveander, Maggie

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Sveander, Maggie
Swedish
Gift med [sv]
Karsten, Margit

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Karsten, Margit
Swedish
Carlotta-SMVK
3172209

-Id
3172209
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461551
-Id
021037461551
-System
DigitaltMuseum