Bagger, John (1874 - 1956) [sv]

Bagger, John (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
01/05/2021 00:28:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4d4d759-c936-423e-864a-38f3af2914b3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bagger, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Bagger
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/05/1874 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
19/05/1874
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1891-1897, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1898-1901, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Etsningsskola.

Verksamhet: Anställd 1901-1905.
Egen verksamhet tillsammans med Sigurd Westholm 1901-1913.
Extra arkitekt vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1905.
Tf vice stadsarkitekt i Stockholm 1913, ordinarie vice från 1922.
Verksam som grafiker.

Medlemskap: STF från 1903, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Hyreshus i Stockholm: Kv Eriksberg 2, 1922-1925; Kv Trädlärkan 19, Sköldungagatan 1 - Friggagatan 8, 1909-1910; 18 hyreshus tillsammans med Sigurd Westholm 1902-1914.
Ombyggnad av Tattersall, Stockholm (tillsammans med Sigurd Westholm).

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 448.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 19.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Swedish

Primus
490

-Id
490
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075781

-Id
011034075781
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish