Hintzer, Karl-Nikolai (1895 - 1967) [et]

Hintzer, Karl-Nikolai (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
Contact information
http://fotoparand.org.ee/wp/eng/
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/07/2020 06:53:18
24/09/2022 12:48:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c476dc3a-3b1d-444e-9e35-b18d110a93c7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hintzer, Karl-Nikolai
Estonian

First name
Karl-Nikolai
Estonian

Last name
Hintzer
Estonian

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07/09/1895 , , Tartu [et]

-Time
07/09/1895
-Place reference
, , Tartu [et]
--Place (text)
Tartu
Estonian
Death
20/08/1967 , , Lübeck, Saksamaa. [et]
või 28.08.1967

-Time
20/08/1967
-Dating comment
või 28.08.1967
Estonian

-Place reference
, , Lübeck, Saksamaa. [et]
--Place (text)
Lübeck, Saksamaa.
Estonian
Life role
Photographer 1930 1944

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1930 1944
--Earliest time
1930
--Latest time
1944
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Aastal 1930 oli vallaline; isa - August Hintzer (oli postiljon); ema - Leontine Hintzer (sündinud Birkental, oli halastajaõde).

Estonian

Occupation
Töötas sõjaväeinstruktorina Tartu keskkoolides 1916.a, 1918.a alates Hugo Treffneri gümnaasiumi võimlemis- ja tööõpetuse õpetaja, olnud võimlemisõpetajate suvekursustel lektoriks, avaldanud käsiraamatuid võimlemise ja tööõpetuse alalt (1922-1926). Aastatel 1941-1944 oli Karl Hintzer ajalehe Postimees fotograaf ja Teise maailmasõja ajal eesti sõjakirjasaatjate grupi fotograaf. 1942-1943 oli ajakirja "Eesti Pildileht" fotograaf. 1944. a. suvel evakueerus Karl Hintzer Saksamaale, kus asus tööle Eestist saabuvaid sõjapõgenikke abistavasse Eesti Toimkonda, töötades toimkonna hooldusinspektorina Danzigis. Hiljem oli tegev Saksamaal eestlaste organisatsioonides, aitas kaasa eestlaste suvekoolide ja suvelaagrite võrgu väljaarendamisele. Mingil ajal (täpne aeg teadmata) toimus sidemete katkemine Saksamaal elavate eestlaste kogukonnaga. 1952.a on töötu, juunis 1963 elas [sõjaväe]laagris, hiljem Lübeck-Moislingis, Brüder-Grimm-Ring 10

-Description
Töötas sõjaväeinstruktorina Tartu keskkoolides 1916.a, 1918.a alates Hugo Treffneri gümnaasiumi võimlemis- ja tööõpetuse õpetaja, olnud võimlemisõpetajate suvekursustel lektoriks, avaldanud käsiraamatuid võimlemise ja tööõpetuse alalt (1922-1926). Aastatel 1941-1944 oli Karl Hintzer ajalehe Postimees fotograaf ja Teise maailmasõja ajal eesti sõjakirjasaatjate grupi fotograaf. 1942-1943 oli ajakirja "Eesti Pildileht" fotograaf. 1944. a. suvel evakueerus Karl Hintzer Saksamaale, kus asus tööle Eestist saabuvaid sõjapõgenikke abistavasse Eesti Toimkonda, töötades toimkonna hooldusinspektorina Danzigis. Hiljem oli tegev Saksamaal eestlaste organisatsioonides, aitas kaasa eestlaste suvekoolide ja suvelaagrite võrgu väljaarendamisele. Mingil ajal (täpne aeg teadmata) toimus sidemete katkemine Saksamaal elavate eestlaste kogukonnaga. 1952.a on töötu, juunis 1963 elas [sõjaväe]laagris, hiljem Lübeck-Moislingis, Brüder-Grimm-Ring 10
Estonian
Activity
Pildistamistööd
1941-1944 ajalehe Postimees fotograaf, 1942-1943 ajakirja Eesti Pildileht fotograaf (Linnap 2015, lk 440). Töötas lepingulise fotograafina Riigiarhiivi tellimusi täites.; Tartus ja Lõuna-Eestis toimunud olulised sündmused enne Teist maailmasõda, sõjapurustused Tartus, Saksa okupatsiooniaja tegelased, sündmused.; Saksamaal pildistas suure hulga fotosid eestlastest pagulaslaagrites.

-Type of activity (text)
Pildistamistööd
Estonian

-Description
1941-1944 ajalehe Postimees fotograaf, 1942-1943 ajakirja Eesti Pildileht fotograaf (Linnap 2015, lk 440). Töötas lepingulise fotograafina Riigiarhiivi tellimusi täites.; Tartus ja Lõuna-Eestis toimunud olulised sündmused enne Teist maailmasõda, sõjapurustused Tartus, Saksa okupatsiooniaja tegelased, sündmused.; Saksamaal pildistas suure hulga fotosid eestlastest pagulaslaagrites.
Estonian
Education
Õppis 1905-1911 Tartu 1. algkoolis, 1912-1915 Hugo Treffneri gümnaasiumis, 1915, 1917-1918 võimlemisõpetajate kursustel, käis Haridusministeeriumi stipendiaadina õppereisidel Rootsis ja Saksamaal 1922.a, Tartu linnavalitsuse stipendiaadina õppereisidel Soomes, Rootsis ja Taanis 1925.a.

-Description
Õppis 1905-1911 Tartu 1. algkoolis, 1912-1915 Hugo Treffneri gümnaasiumis, 1915, 1917-1918 võimlemisõpetajate kursustel, käis Haridusministeeriumi stipendiaadina õppereisidel Rootsis ja Saksamaal 1922.a, Tartu linnavalitsuse stipendiaadina õppereisidel Soomes, Rootsis ja Taanis 1925.a.
Estonian
Residence
Tartu; Saksamaa.

-Description
Tartu; Saksamaa.
Estonian
Has works/objects at
Eesti Filmiarhiiv EFA.5 (393 fotot); ; Karl Hintzeri negatiivide kogu (23 000 klaas- ja filminegatiivi) asub Herderi Instituudis Saksamaal. Negatiivid on digiteeritud, neid saab vaadelda Herderi Instituudi koduleheküljel.

-Set
Eesti Filmiarhiiv EFA.5 (393 fotot); ; Karl Hintzeri negatiivide kogu (23 000 klaas- ja filminegatiivi) asub Herderi Instituudis Saksamaal. Negatiivid on digiteeritud, neid saab vaadelda Herderi Instituudi koduleheküljel.
--Description
Eesti Filmiarhiiv EFA.5 (393 fotot); ; Karl Hintzeri negatiivide kogu (23 000 klaas- ja filminegatiivi) asub Herderi Instituudis Saksamaal. Negatiivid on digiteeritud, neid saab vaadelda Herderi Instituudi koduleheküljel.
Estonian
Note
Kasutas ka nimekuju Karl Hinto. Nimevahetus jäi siiski ametlikult vormistamata. Karl Hintzer müüs Riigiarhiivile fotosid Tartu ja Lõuna-Eesti sündmustest. 1944.a Eestist evakueerudes võttis oma negatiivide kogu Saksamaale kaasa, kus müüs selle 1958.a Herderi Instituudile Marburgis. Eesti Filmiarhiivis säilitatavate positiivide originaalid asuvad seega Herderi Instituudis Saksamaal.
Estonian

Reference
Eesti Filmiarhiivi arhiivikirjeldus (Fond EFA.5)
Estonian

Karl Hintzeri päevik veebis: http://www.hot.ee/lvpfoorum/hintzer.htm
Estonian

Koostanud Mare Purde (2004). Andmed: Eesti avaliku elu tegelased 1932, Lennuväepoiste Klubi kodulehekülg,
Estonian

Peeter Linnap. Eesti fotograafia ajalugu (1839-2015). Tartu, 2016. Lk 440-441
Estonian

Rootsis elava Arvo Mägi mälestused.
Estonian

Web reference
-Text
Ajakiri "TUNA" 1/2001
Estonian
Eestipiltnik
95
-Id
95
-System
Eestipiltnik