Travel expenses Place holder

Reiseutgifter (norwegian bokmål), Reiseutgifter (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:37
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/reiseutgifter
Label
Travel expenses
English

Reiseutgifter
Norwegian bokmål

Reiseutgifter
Norwegian nynorsk

Not used label
Reisetilskudd
Norwegian bokmål

Reisetilskot
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Dekking av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphald. Medrekna utgifter til følgje.
Norwegian nynorsk