Faith-Ell, Harald (1888 - 1971) [sv]

Faith-Ell, Harald (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet [sv])

Description
Harald Faith-Ell (1887-1971) var tecknare och fotograf. Han var anställd vid Statens historiska museum som tecknare 1921-1954, men var också anlitad som fotograf i verksamheten. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:44:53
26/09/2020 10:36:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4437190-99cc-4f21-9256-1625f2015106 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Faith-Ell, Harald
Swedish

First name
Harald Fredrik
Swedish

Last name
Faith-Ell
Swedish

Description
Harald Faith-Ell (1887-1971) var tecknare och fotograf. Han var anställd vid Statens historiska museum som tecknare 1921-1954, men var också anlitad som fotograf i verksamheten.
Swedish

Birth
18/07/1888 Snöstorps församling, Halmstads kommun, Hallands län

-Time
18/07/1888
-Place reference
Snöstorps församling, Halmstads kommun, Hallands län
--Place (text)
Snöstorps församling, Halmstads kommun, Hallands län
Swedish
Death
07/10/1971 Kungsholms församling, Stockholms stad, Stockholms län

-Time
07/10/1971
-Place reference
Kungsholms församling, Stockholms stad, Stockholms län
--Place (text)
Kungsholms församling, Stockholms stad, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

1917, Artist Kungl. Skogshögskolan, experimentalfältet.
1918, Tillfälligt anställd vid Högre Konstindustriella skolan.
1923, Artist 1924, Artist och tecknare1925.

Harald Faith-Ell (1887-1971) anställdes som tecknare vid Historiska museet 1921 och pensionerades 1954. Han var också ofta anlitad som fotograf inom verksamheten. Han fotograferade bland annat kyrkliga föremål, runstenar och fornlämningar. Hans teckningar och fotografier har använts i olika publikationer.

Swedish

Occupation
Photographer 1920 1920 Klevegränd 3, Stockholms stad

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1920 1920

--Earliest time
1920
--Latest time
1920
-Place reference
Klevegränd 3, Stockholms stad
--Place (text)
Klevegränd 3, Stockholms stad
Swedish
Photographer 1921 1954 Storgatan 41, Stockholms stad, Stockholms län

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1921 1954

--Earliest time
1921
--Latest time
1954
-Employed as
Tecknare
Swedish

-Place reference
Storgatan 41, Stockholms stad, Stockholms län
--Place (text)
Storgatan 41, Stockholms stad, Stockholms län
Swedish
Photographer 1923 1923 Regeringsgatan 9 C, Stockholms stad

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1923 1923

--Earliest time
1923
--Latest time
1923
-Place reference
Regeringsgatan 9 C, Stockholms stad
--Place (text)
Regeringsgatan 9 C, Stockholms stad
Swedish
Photographer 1927 1927 Malmskillnadsgatan 19 A, Stockholms stad

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1927 1927

--Earliest time
1927
--Latest time
1927
-Place reference
Malmskillnadsgatan 19 A, Stockholms stad
--Place (text)
Malmskillnadsgatan 19 A, Stockholms stad
Swedish
Photographer 1928 1928 Regeringsgatan 40, Stockholms stad

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1928 1928

--Earliest time
1928
--Latest time
1928
-Place reference
Regeringsgatan 40, Stockholms stad
--Place (text)
Regeringsgatan 40, Stockholms stad
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Kungliga biblioteket
Swedish

Riksantikvarieämbetets arkiv
Swedish

Stockholms stadsarkiv
Swedish

Sveriges dödbok 1947-2006
Swedish

NFR
6710

-Id
6710
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035592266

-Id
021035592266
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish