Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2019 15:27:51
14/05/2022 07:56:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c3d59fa7-4717-4bda-89bd-a4ed6fa23c94 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nygren, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Nygren
Swedish

Birth
1865

-Time
1865
Death
1935

-Time
1935
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Axel Nygren var en fartygs- och båtkonstruktör. Han ritade många kappseglingsbåtar, men också skolfartyget Abraham Rydberg.

Nygren fick sin utbildning på Chalmers och arbetade sedan under många år som konstruktör på Marinförvaltningen. Han var också aktiv inom KSSS, bland annat som ledamot i mätnings- och klassificeringsnämnden och han ägnade också särskilt intresse åt volontärverksamheten.

Han ritade många R-jakter och bland några av de kända konstruktioner han gjort är Esperanza, Svanhild och Galatea.

Swedish

Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Herlin, Sonja, Pionjärer vid ritbordet, Båt & skärgård, Enskede, 2000
Swedish

DigitaltMuseum
021035593958
-Id
021035593958
-System
DigitaltMuseum