Walfridsson, Ruth (1865 - 1950) [sv]

Walfridsson, Ruth (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ruth Sofia Walfridsson (född Dorph), född 30 december 1865, Stockholms län, död 1950, missionär i Kongo på slutet av 1800-talet. . [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/06/2020 13:55:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c3a6be45-d83d-43fc-83e2-e0d846034281 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Walfridsson, Ruth
Swedish

First name
Ruth
Swedish

Last name
Walfridsson
Swedish

Alternative name
Dorph, Ruth
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Ruth Sofia Walfridsson (född Dorph), född 30 december 1865, Stockholms län, död 1950, missionär i Kongo på slutet av 1800-talet. .
Swedish

Birth
30/12/1865

-Time
30/12/1865
Death
1950

-Time
1950
Biography

Ruth Sofia Walfridsson (född Dorph), född 30 december 1865, Stockholms län, död 1950, missionär i Kongo på slutet av 1800-talet.
1873-1881 Vänersborgs elementärläroverk för flickor, 1887-1888 pension i London med examen i London, 1906 språkstudier och examen i Neuchatel. Lärarinna i Sverige i privatfamilj 1884-1886, lärarinna i Frankrike 1888-1890 i en fransk familj. 1891 april-1894 juni, 1896-1899 Kongo. 1891-1894 verkade i Mukimbungu arbetade med undervisning i skolan, sjukvård efter sin mans död, bybesök, dopskola, söndagskola mm 1904 språklärarinna vid Missionskolan, Missionsförbundet. Pensionerades 1926 men innehade befattning som extra lärarinna vid missionskolan till november 1932. Arbetade bl a med revidering av Dr Lamans bibelöversättning tillsammans med J Lundahl. Arbetade även tillsammans med J W Håkansson med revidering av dr Lamans kongogrammatik 1905, hedersledamot i Brittiska och utländska Bibelsällskapet. Officier dacademie från Ministère de lInstruction publique et des Beaux-Arts, paris, Leopoldmedlajen Travail et Progrès. Författat kongosånger, en läsebok på kongospråket, översättning av Kristens resa, förkortad upplaga, Revideringar av K S Walfridssons översättning av Davids psalmer.
Far Herman Victor Dorph, kapten vid Värmlands regemente samt fängelsedirektör, död 1879, mor Charlotta Olivia Falkenholm. Gift med Karl Simon Walfridsson den 6 april 1891, vigsel i London på Svenska legationen.
(http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=missionsf%C3%B6rbundet+730284&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&page=4&postid=Arkis+53a99701-cea9-431f-a70c-812407f133d8&s=TARKIS08_Balder#)

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv]

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv]
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
Carlotta-SMVK
1070564

-Id
1070564
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462293
-Id
021037462293
-System
DigitaltMuseum