2256 GRUE FINSKOV (Poståpneri) [no]

2256 GRUE FINSKOV (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:06:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c36b3693-021d-4e0a-93cb-310ff5aff3db | RDF/XML | JSON-LD
Name
2256 GRUE FINSKOV
Norwegian bokmål

Alternative name
GRUE FINSKOV
Norwegian bokmål

Establishment
15/07/1872 Grue (Kommune) [no], ,

-Time
15/07/1872
-Place reference
Grue (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2256
Type
Norwegian bokmål

History

GRUE FINSKOV poståpneri, på gården Finstad, i Grue prestegjeld, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 15.7.1872 med virksomhet fra 1.1.1873.

Ukentlig postgang mellom svensk og norsk side over Østmark sogn, likeledes en tilsvarende postgang mellom Kongsvinger og Sverige over Grue Finskov poståpneri. (Ikke Sirk.-referanse.)

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GRUE FINSKOG.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til GRUE-FINNSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet er fra 14.6.1999 skrevet uten bindestrek, slik: GRUE FINNSKOG, etter henvendelse fra lokalt historisk hold.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(2256)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Qvale 1.1.1873.
Forr.fører Ove Ovesen Qvale 1.10.1877 (f. 1855).
Martin Olsen 1.7.1921.
Fru Kristiane Olsen kst. 1.9.1926 (f. 1880).
Molfrid Sofie Olsen (Hagen) midlt. 1.2.1944, fast 1.3.1945 (f. 1914). Under tj.fri i 1 år fra 14.7.1950 m. Helge Granlund som midlt. styrer.
Posteksp. Geir Langdalen 1.12.1979 (f. 1955).
Postkass. Hans Peter Solheim 1.3.1984 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1876 1877 1895 1908 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 240 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/07/1872 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/07/1872 ?
--Earliest time
15/07/1872
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440693

-Id
021166440693
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål