abrasion

Other languages: Abrasjon (norwegian bokmål), abrasion (swedish), tyrskykulutus (finnish), abrasion (danish), öldurof (icelandic)

Glossary of Hydrology (Norges vassdrags- og energidirektorat [no])

Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:15:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c32ba060-c1aa-43e3-b651-ca31118f4614 | RDF/XML | JSON-LD
Label
abrasion
English

Abrasjon
Norwegian bokmål

abrasion
Swedish

tyrskykulutus
Finnish

abrasion
Danish

öldurof
Icelandic

Alternative label
corrasion
English

korrasjon
Norwegian bokmål

korrasion
Swedish

mekaaninen eroosio
Finnish

nedbrydning
Danish

svörfun
Icelandic

Definition
the wearing away of part ot the earth's surface by the action of wind, water, or ice, utilizing mov­ing debris
NOTE: E.g. sand, as an abrasive material.
English

nedsliting av jordens overflate av vind, vann eller is ved hjelp av løsmasser
MERKNAD: f.eks sand, som slipemiddel.
Norwegian bokmål

Related concept
Reference
Johansson, Irene (Ed.), 1984. Nordic Glossary of Hydrology. Almqvist & Wiksell International, Sweden.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
SMHI: Hydrologisk ordlista
Norwegian bokmål
Hydrologisk Ordlista, nummer
002400-04

-Id
002400-04
-System
Hydrologisk Ordlista, nummer
Hydrologisk Ordlista, nummer
146700-04
-Id
146700-04
-System
Hydrologisk Ordlista, nummer