2540 TOLGEN HYTTEPLADS (Poståpneri) [no]

Other languages: 2540 TOLGEN HYTTEPLADS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c31b4d70-fd63-4042-ae77-2da4424555f5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2540 TOLGEN HYTTEPLADS
Norwegian bokmål

Alternative name
TOLGEN HYTTEPLADS
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1820 Tolga (Kommune) [no], , ,

-Time
23/05/1820
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2540
Type
Norwegian bokmål

History

TOLGEN HYTTEPLADS poståpneri, i Tolgen prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res 23.5.1820, men kom trolig i virksomhet først da den nye postruta over Østerdalen startet ved en Bekjentgjørelse av 31.8.1829.

Poståpneriets navn ble endret til TOLGEN før 1833, slik det står i portotabellen.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Lagt under Elverum postkontor fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.1.1919 ble navnet endret til TOLGA. Sirk. 62, 17.12.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 311 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2540)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av H. Aas, som også i en eldre poståpnerprotokoll er benevnt hytteskriver og var trolig poståpner inntil 1870..
Semund Dølgaard midlertidig fra 1.1.1870, tilsatt 1.4.1870.
Engebret Semundsen Dølgaard 1.7.1880.
Handelsm. B. Stengel kst. 18.8.1888, fast 26.1.1889 (f. 1848).
Olaug Indahl 1.4.1921 (f. 1895).
Arne Randmæl midlertidig fra 1.8.1935.
Landpostbud Embret Nygaardshaug midlertidig fra 25.8.1935.
Landpostbud Leif Eggen midlertidig fra 19.12.1935.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 15.1.1936.
Kontorfullm. Unni Anna Sofie Dølmo 1.4.1971 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1856 8 Spd., i 1870 25 Spd., i 1877 kr 150,-, i 1880 kr 200,- og fra 1886 kr 280,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1820 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1820 ?
--Earliest time
23/05/1820
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440795

-Id
021166440795
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål