Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
05/06/2020 11:33:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c314f445-d5db-4fbe-a06a-38a53b500a5e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Filter medium
English

Filtermateriale
Norwegian bokmål

Alternative label
Filtermedium
Norwegian bokmål

Definition
materiale i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann
MERKNAD: Kan være sand, kiselgur, aktivkull, stein eller plastmedium, i hurtigfilter, langsomfilter eller biologisk filter.
Norwegian bokmål

Broader concept
Narrower concept

Norwegian bokmål

Related concept
English

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål