Wareberg, Gunnar (1888 - 1977) [no]

Wareberg, Gunnar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/09/2022 15:29:02
21/01/2023 01:45:01
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c2b89f4c-b4a0-4fa9-b573-ec4bab94aa89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wareberg, Gunnar
Norwegian bokmål

First name
Gunnar
Norwegian bokmål

Last name
Wareberg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1888

-Time
1888
Death
1977

-Time
1977
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Stavanger, død samme sted (01.01.1977). Fotograf, kjemigraf, fargereprodusør, tegner, maler m.m. Utdannet kjemigraf hos Dreyer, vandrende "gesell", hvorav noen år (1910-14) i London. Startet "Sportshuset A/S" i 1920 og solgte det i 1963. Noen av hans fotografier var med på en utstilling i Stavanger i 1970 av gamle Stavanger-fotografers bilder. Wareberg var meget opptatt av fotohistorie, bl.a. var han rådgiver ved utgivelsen av boken om det gamle Stavanger på Dreyers Forlag. Han har dessuten vært en glimrende medhjelper med opplysninger om Stavanger-fotografene til denne boken.

Virkested:
1910 ca-1977: Stavanger

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2993

-Id
2993
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009252

-Id
021036009252
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
8F8A49E1-80C2-4C81-8847-6B0E1B7B92A4

-Id
8F8A49E1-80C2-4C81-8847-6B0E1B7B92A4
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål