Ulrika Eleonora d y, drottning av Sverige (1688 - 1741) [sv]

Other languages: Ulrika Eleonora d y, drottning av Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Ulrika Eleonora the younger was a reigning queen of Sweden from 1718–1720. The Crown then transferred to her consort King Fredrik I. Her period of reign marked the beginning of what has come to be known as ‘frihetstiden’ (the Age of Liberty) within Swedish historiography.
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:54:50
01/06/2024 05:28:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c28d9f23-60c3-4ec2-a155-318ed1e57d9b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulrika Eleonora d y, drottning av Sverige
Swedish

First name
Ulrica Eleonora
Swedish

Alternative name
Ulrica Eleonora
Swedish

Title
Drottning av Sverige

-Title
Drottning av Sverige
Swedish
Description
Ulrika Eleonora the younger was a reigning queen of Sweden from 1718–1720. The Crown then transferred to her consort King Fredrik I. Her period of reign marked the beginning of what has come to be known as ‘frihetstiden’ (the Age of Liberty) within Swedish historiography.
English

Drottning av Sverige, regent 1719-1720
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
23/01/1688 , , Stockholm, Stockholm, Stockholm (Sverige (SE)) [sv],
www.ne.se 2007-06-21

-Time
23/01/1688
-Place reference
, , Stockholm, Stockholm, Stockholm (Sverige (SE)) [sv],

--Place (text)
Stockholm, Stockholm, Stockholm (Sverige (SE))
Swedish
-Source
www.ne.se 2007-06-21
Swedish
Death
24/11/1741
www.ne.se 2007-06-21

-Time
24/11/1741
-Source
www.ne.se 2007-06-21
Swedish
Life role
Queen 1719 1720

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

-Timespan
1719 1720
--Earliest time
1719
--Latest time
1720
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Giftermål 1715 med arvprinsen Fredrik av Hessen (sedermera Fredrik I). Efter Karl XII:s död sökte hon överta tronen i kraft av arvsrätt. Riksdagen underkände dock denna men accepterade att välja henne till regerande drottning i februari 1719, sedan hon godkänt den regeringsform som innebar enväldets avskaffande. Hon kom snabbt i konflikt med sina kanslipresidenter och tog råd endast av sin make. I februari 1720 avsade hon sig tronen till förmån för Fredrik, sedan hennes önskan om att få samregera med honom på nytt avvisats. Inga barn. #www.ne.se 2007-06-21 #2007-06-21

Swedish

Note
barn till Ulrika Eleonora d ä; barn till Karl XI
Swedish

Reference
www.ne.se 2007-06-21
Swedish

Nordiska museet, Primus
72848

-Id
72848
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634056
-Id
021036634056
-System
DigitaltMuseum