Lund, Ole Wilhelm (1848 - 1915) [no]

Lund, Ole Wilhelm (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/c2510bac-1397-4d11-87ac-1085dda50508 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lund, Ole Wilhelm
Norwegian bokmål

First name
Ole Wilhelm
Norwegian bokmål

Last name
Lund
Norwegian bokmål

Birth
1848

-Time
1848
Death
1915

-Time
1915
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Horten 05.08.1848, død i Christiania 20.03.1915. Sønn av rittmester Bernt L. (1812-85) og Hedevig Thorine Christine Erichsen (1824-88), gift med Louise Hegermann (25.5.1856-7.6.1914), datter av godseier Diderich H. og Bernhardine Hagemann. Officer og ingeniør, fotograferte meget. NTM har hans album med bilder fra bygging av elektrisitetsverk ved Hafslund 1896, foruten bilder fra flere steder i Nordland og Finnmark, kaianlegg i USA og Spania 1900, samt reiser i Russland og Mexico ca. 1900.

Virkested:
1890 -1915: Fl. st.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1864

-Id
1864
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007486

-Id
021036007486
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål