2980 ØIE (Poståpneri) [no]

Other languages: 2980 ØIE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c2496a40-ae99-4993-9482-f3e0eb07f8cb | RDF/XML | JSON-LD
Name
2980 ØIE
Norwegian bokmål

Alternative name
ØIE
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1880 Vang O (Kommune) [no], , ,

-Time
01/10/1880
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1972

-Time
30/09/1972
Code
2980
Type
Norwegian bokmål

History

ØIE poståpneri, på gården Skogstad, i Øie annex til Vang prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1880. Sirk. 18, 6.9.1880.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.7.1888 ble en tidligere bipostrute mellom Nordre Aurdal og Øie utvidet til tre ganger ukentlig. Sirk. 16, 25.6.1888.

Grunnet åpningen av den nye postforbindelsen med jernbane Grefsen --Røikenvik ble poståpneriet fra 20.12.1900 lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.1.1908 endret til ØIE I VALDRES. Sirk. 72, 14.12.1907.

Fra 1.7.1915 endret til SKOGSTAD I VALDRES. Sirk. 29, 25.6.1915.
Samtidig fikk Eltun poståpneri (tidligere brevhus) navnet Øie i Valdres.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Poståpneriet 2980 SKOGSTAD I VALDRES ble lagt ned fra 1.10.1972. Ny postadresse: 2977 ØYE I VALDRES. Sirk. 37, 17.10.1972.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1886 av 2-rings vanlig type.

(2980)
Poståpnere:
Gårdbr. og stasj.holder Ole Knudsen Skogstad 1.10.1880 (f. 1838).
Gårdbr. Anders O. Skogstad 29.6.1908 (f. 1871).
Telefonbest. Marie Skogstad 1.3.1931 (f. 1904).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1880 kr 80,-, i 1891 kr 150,-, i 1897 kr 200,-, i 1908 kr 300,-, i 1912 kr 400,-, i 1913 kr 450,- og fra 1914 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1880 30/09/1972

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1880 30/09/1972
--Earliest time
01/10/1880
--Latest time
30/09/1972
DigitaltMuseum
021166440993

-Id
021166440993
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål