Trp 2 Junkers W 33 [sv]

Trp 2 Junkers W 33 (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
Trp 2 var ett enmotorigt, lågvingat flygplan byggt helt i metall. Det var avsett för ambulanstransporter och hade plats för sjukvårdare och patient. Besättningen bestod av två personer. Trp 2 och Trp 2A hade olika motorer, efter 1940 benämndes de Tp 2 respektive Tp 2A. Istället för traditionella flygvapennummer hade ambulansflygplanen individuella nummer målade på flygplanskroppen. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:58:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c22c3a5b-4a11-4816-90eb-193a2cd24e61 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Trp 2 Junkers W 33
Swedish

Description
Trp 2 var ett enmotorigt, lågvingat flygplan byggt helt i metall. Det var avsett för ambulanstransporter och hade plats för sjukvårdare och patient. Besättningen bestod av två personer. Trp 2 och Trp 2A hade olika motorer, efter 1940 benämndes de Tp 2 respektive Tp 2A. Istället för traditionella flygvapennummer hade ambulansflygplanen individuella nummer målade på flygplanskroppen.
Swedish

Type
Function
Type code
Trp 2
-Constructed by
Service period
1933 1953

-Timespan
1933 1953
--Earliest time
1933
--Latest time
1953
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 161
Swedish